Forskellige landeregler for vinterdæk

Danmark

Der er ikke et krav om vinterdæk i Danmark, men hvis du vil være sikker på at kunne bruge bilen alle dage gennem vinteren, er det det absolut sikreste, at vælge vinterdæk fra omkring efterårsferien og frem til omkring påske, alt efter hvornår påsken falder på året. Skal du uden for DK's grænse er det dog vigtigt, hvis du ikke vælger vinterdæk, at læse lidt på, hvilke regler de forskellige lande har. Vi har valgt at fremhæve Sverige, Norge, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig og Italien. Tyskland har netop i januar 2018 gjort det lovpligtigt at køre med vinterdæk eller helårsdæk med bestemte symboler, læs mere under Tyskland.

Sverige

 

 

Vinterdæk 

Det er lovpligtigt at køre med vinterdæk i Sverige i perioden 1.december - 31. marts, når vejene er:

  • våde og temperaturen er omkring 0 grader eller derunder

  • eller når der er sne eller is på vejen.

Krav til dækkene:

  • M+S mærkede

  • Minimum 3 mm mønsterdybde

  • Produceret specifikt til vinterkørsel 

  • Være på listen over godkendte dæk

FIND DÆK: Liste over dæk godkendt til vinterkørsel i Sverige

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke er lovligt at køre med helårsdæk, heller ikke selvom de er mærket med M+S.

Der skal også være vinterdæk på anhængere og tunge køretøjer.

Pigdæk

Det er tilladt at køre med pigdæk fra 1.oktober - 15. april.

Snekæder

Snekæder er ikke påbudt, men kan benyttes når vejr- og vejforhold kræver det. Det er ikke muligt at leje snekæder i Sverige.

Andet

Det er obligatorisk at medbringe advarselstrekant. Det er nødvendigt, at bilen har sprinklervæske med antifrost, ligesom man skal medbringe en skovl til at fjerne sne. Det anbefales også at medbringe et reb, startkabler og sikkerhedsvest.

 

                                                            ----oo0oo----

Norge

 

 

Vinterdæk

Det er ikke lovpligtigt at have vinterdæk på bil og anhænger i Norge.

Hvis bilen har monteret vinterdæk, skal de monteres på alle hjul og have en minimumsdybde på 3 mm.

Vælger du at køre på sommerdæk i perioden fra 1. november til og med mandag efter 2. påskedag, skal sommerdækkene have en minimumsdybde på 3 mm. Der skal desuden monteres snekæder, hvis der er sne eller is på vejen. 

Pigdæk

Det er tilladt at køre med pigdæk fra 1. nov. til første søndag efter påske. I de nordlige provinser (Nordland, Troms og Finnmark) er det dog er tilladt at køre med pigdæk fra 15. oktober.

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul, når de benyttes.

Kommunerne Bergen, Oslo og Trondheim indført en afgift - en mærkat - for køretøjer, der kører med pigdæk.

Snekæder 

Biler med en totalvægt på 3500 kg eller derover skal uanset vejrforhold medbringe snekæder. Der iværksættes ofte kontroller omkring grænsen for at tjekke, at der er snekæder med på disse biler. Er dette ikke tilfældet, kan bilen blive sendt tilbage over grænsen for at få fat i snekæder.

Andet 

Det er obligatorisk at medbringe advarselstrekant.

 

                                                            ----oo0oo----

Tyskland

 

 

Vinterdæk 

Det er lovpligtigt at have vinterdæk eller helårsdæk på bilen, når der er vintervejr i Tyskland . Dækkene skal være mærket med M+S eller et bjerg- og snefnugssymbol eller begge dele. Der er ikke særskilt krav om vinterdæk på anhængere, men det anbefales.

NYE REGLER FRA 1. JANUAR 2018:

Vinterdæk produceret fra 1. januar 2018 skal være mærket med et bjerg- og snefnugsymbol, for at blive anerkendt som vinterdæk i Tyskland.

Der kommer dog en overgangsordning, så dæk produceret seneste 31. december 2017 kan nøjes med M+S-mærket frem til udgangen af september 2024.

Se også: Bjerg- og snefnugsymbol og andre informationer på dæk 

Pigdæk

Det er ikke tilladt at køre med pigdæk i Tyskland.

Snekæder

Det er tilladt at benytte snekæder. I så fald er der en fartgrænse på 50 km/t. I bjergområder vil der i vintervejr være skilte, hvis snekæder er påkrævet.

Andet

Det er obligatorisk at medbringe advarselstrekant.

 

                                                            ----oo0oo----

Østrig

 

 

Vinterdæk 

Det er lovpligtigt at have vinterdæk på bilen fra den 1. november til den 15. april, når det er vinterføre. Det vil sige, når vejene er dækket af sne, slud eller is.

Krav til dækkene:

  • Vinterdækkene skal monteres på alle 4 hjul

  • mærket med M+S

  • have en dybde på minimum 4 mm

Kørsel med sommerdæk kan accepteres, såfremt du har monteret snekæder på de trækkende hjul. I så fald er den anbefalede maks. hastighed 50 km/t. Det er i øvrigt førerens ansvar, at bilen er udstyret med det nødvendige vinterudstyr. Hvis man lejer en bil, skal man derfor selv huske at tjekke, om det krævede vinterudstyr er med.

Pigdæk

Pigdæk er tilladt fra 1. oktober til 31. maj, dog kun på køretøjer op til 3.500 kg. Der skal i så fald være pigdæk på alle 4 hjul samt på en evt. anhænger. Maks. hastighed med pigdæk er på motorvej 100 km/t og på landevej 80 km/t.

Når man kører med pigdæk, skal der desuden i bagruden påsættes en "pigdæksmærkat". Denne kan købes på tankstationer mv.

Snekæder

Snekæder er tilladt i Østrig. Kører man med snekæder, er den anbefalede maksimumhastighed 50 km/t. 

Andet

Det er obligatorisk at medbringe en advarselstrekant og nødhjælpskasse, der er stærk og smudstæt. Sikkerhedsvest er påbudt for føreren af bilen, men anbefales til alle i bilen.

 

                                                            ----oo0oo----

Schweiz

 

 

Vinterdæk 

Det er ikke lovpligtigt at have vinterdæk på bilen, men har du ikke vinterdæk på dit køretøj og hindrer trafikken, kan du idømmes bøder.

Pigdæk

Pigdæk er tilladt i perioden fra 1. november til 30. april. Piggene må maks være 1,5 mm.

Det er forbudt at køre med pigdæk på motor- og motortrafikveje med undtagelse af San Bernardino- og St. Gotthard-vejtunnelerne. Køretøjer med pigdæk må maks. køre 80 km/t, hvilket skal angives på bilen i form af et fartklistermærke.

Snekæder

Snekæder er obligatoriske i områder, hvor der er skiltet med det. Snekæder monteres som minimum på de trækkende hjul.

Andet

 Det er obligatorisk at medbringe advarselstrekant, som skal være inden for rækkevidde - dvs. ikke i bagagerummet.

 

                                                            ----oo0oo----

Frankrig

 

 

Vinterdæk 

Det er ikke lovpligtigt at have vinterdæk på bilen i Frankrig, men det anbefales, når der er sne eller is på vejene.

Dækmønsteret skal minimum være 3,5 mm.

Pigdæk

Brugen af pigdæk er tilladt fra lørdagen før 1. november til den sidste søndag i marts på biler under 3500 kg. Max hastighed ved kørsel med pigdæk er 90 km/t. Hvis vejrforholdene kræver det, kan myndighederne udvide perioden for brug af pigdæk.

Snekæder

Snekæder skal benyttes, når skiltningen indikerer det. Køretøjer med snekæder må ikke køre hurtigere end 50 km/t.

Andet

Det er obligatorisk at medbringe advarselstrekant og sikkerhedsvest.

 

                                                            ----oo0oo----

Italien

 

 

Vinterdæk 

Det er som udgangspunkt ikke lovpligtigt at have vinterdæk på bilen i Italien - undtagen i Aostadalen skal bilen være udstyret med vinterdæk, eller man skal medbringe snekæder i perioden 15. oktober til 15. april. Det samme kan gøre sig gældende i andre områder. Der vil i så fald være skiltet med det.

Pigdæk

Pigdæk er tilladt fra 15. november til 15. marts for køretøjer under 3500 kg. Maksimalhastighed på motorvej er 120 km/t, på landevej 90 km/t. Kører man med pigdæk skal alle køretøjets hjul være udstyret med pigdæk - også en evt. anhænger.

Snekæder

Ved skiltning omkring snekæder accepteres både kørsel med snekæder og med vinterdæk. Biler udstyret med snekæder må maks køre 50 km/t.

Andet

Det er obligatorisk at medbringe advarselstrekant og en sikkerhedsvest til alle i bilen.